ung thư cậu nhỏ

Các phương pháp để phòng chống ung thư Dương Vật

Chỉ định và lựa chọn phương pháp phẫu thuật được bác sỹ ưu tiên ngay từ đầu để bào đảm không sót tế bào ung thư tại hạch khu vực và diện cắt dương vật. Nếu như cánh phụ nữ