thế nào là đàn ông bắt cá 2 tay

Nghệ thuật bắt cá nhiều tay dành cho các chàng lăng nhăng

Lần sau nếu một anh chàng nói với bạn rằng anh ta sống rất có nguyên tắc, hãy đề phòng. Rất có thể nguyên tắc ấy chính là: Không bỏ sót, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Trong lúc