thần đồng violin

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob: “Hừng đông”, cho những người dậy sớm thích nghệ thuật

Nhưng sau đó, tôi lại tự trấn an mình rằng, dù gì mình cũng phải tạo ra những con sóng của riêng mình, trên con đường đi riêng của mình…” – Hoàng nói. Nếu không làm nghệ thuật, Hoàng Rob