spotter là gì

11 điều cần lưu ý khi tập spotter ở phòng GYM

Spotter sẽ giúp việc hỗ trợ bạn tập mục đích là để tránh các thương tổn vật lý xảy ra khi tập luyện. Để có thể hỗ trợ hiệu quả, có rất nhiều thứ chúng ta cần biết, sau đây