phụ nữ mạnh mẽ

Vì sao đàn ông lại khó nắm bắt được những người phụ nữ mạnh mẽ

Bởi vậy mà họ không hề dễ nghe lời. Khi yêu họ luôn một lòng một dạ, tuy nhiên họ sẽ vẫn tiếp tục công cuộc khám phá thế giới ngay cả khi không có bóng dáng đàn ông bên