hút thuốc

Hút thuốc tẩu – Ngậm trên môi là cả một nghệ thuật

Cái tẩu khiến họ chậm lại, nhấm nháp được đời sống như nhấm nháp từng câu chữ trong một cuốn tiểu thuyết ưa thích nào đó. Vậy thì nói hút thuốc tẩu là hút văn chương cũng không sai chút